^^ ให้อะไรกับตัวเองในวันปีใหม่

Posted on Thu 23 Feb 2006 22:50

 

 

 

^^ Hua Hin ++
^^ Friendship ++
^^ amy @ work !!
^^ Paris II, Chateau de la Loire
Paris I, ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
^^ ให้อะไรกับตัวเองในวันปีใหม่
London V, เก็บตกเมืองผู้ดี
Get together party !!
++ shopaholic ++
London IV, Leeds Castle, Canterbury Cathedral
just a good memorable.....